Bransjenyheter

Hvorfor velger vi å bruke flate pakninger?

2022-05-18
Rollen til den flate putenpakninger:

1. Øk kontaktområdet mellom skruen og maskinen.

2. Eliminer skaden på overflaten av maskinen når fjærpakningene løsner skruen. Ved bruk, flatenpakningerer ved siden av maskinens overflate, og fjærpakningene er mellom de flate pakningene og mutterne. De flate pakningene brukes til å øke bæreflaten til skruene. For å hindre at skruene løsner, gir fjærpakningene en viss bufferbeskyttelse under kraft. Selv om flat putepakningerkan brukes som offerputer.

3. Men de brukes ofte som en tilleggspute eller en flat trykkpute.
Fordelene med flat putepakninger:

1. Ved å øke kontaktflaten kan delene beskyttes mot skade.

2.Ved å øke kontaktflaten og redusere trykket mellom mutrene og utstyret, spiller det en beskyttende rolle.

Mangelen på flat putepakninger:

1. Flate pakninger kan ikke spille en antiseismisk rolle.

2.De flate pakningene har heller ingen anti-løsende effekt.

 Stainless Steel Gasket