Bransjenyheter

Hva er forskjellene i de mekaniske funksjonskravene til bolter og muttere?

2022-03-30

1. Mutterens mekaniske funksjon avhenger hovedsakelig av mutterens hardhet, mutterens høyde og mutterens veggtykkelse. Derfor er kravene til materialer ikke høye. Selvfølgelig, hvis mutteren har toleransekrav, bør også materialer på høyere nivå brukes, for eksempel kjemisk industri. Festemuttere har krav til holdbarhet og krever materialer av høyere kvalitet.

2. Plassitetsmålet som kreves av bolter, jo høyere funksjonsnivå, bare materialet på høyere nivå kan nås. Materialet på lavere nivå trenger bare å redusere tempereringstemperaturen for å møte styrkekravene, men det kan ikke oppfylle kravene til plastisitet og motstand. I festetesting ble sprø brudd bedømt som ukvalifisert. Stålkonstruksjonsbolter forutsatte også høyere strekkfasthet, som skal sikre boltenes plastiske motstand.